Zážitkové programy pre deti i dospelých sú inšpirované miestnymi tradíciami a remeslami. Podporujú environmentálnu výchovu, odohrávajú sa v lone prírody na čerstvom vzduchu. V tvorivých dielňach využívame druhotné suroviny a praktickými ukážkami domácich remeselníkov sprístupňujeme kultúrne hodnoty širokej verejnosti.
Cena za jeden zážitkový program je 3 eurá/osoba v trvaní 1,5 h – 2 h.

Kliknutím na názov programu sa objaví krátke video.

  • Remeselný dvor Poklady starých Baločanov – návšteva remeselného dvora s ukážkami tradičných ľudových remesiel – kožiarstvo, tkáčstvo, medovníkarstvo.
  • Ako chutí príroda budovanie vzťahu detí k prírode prostredníctvom zábavných hier zameraných na viaczmyslové vnímanie a poznávanie prírody.
  • Vydričkina papiernička – výroba recyklovaného papiera – názorná ukážka a praktická skúsenosť sekundárneho využitia odpadového papiera. Hlavné aktivity: teória všeobecná a konkrétna k aktivite, praktická výroba, hotový výrobok na pamiatku.
  • Šikovné prsty – výroba tkaných rohoží – využitím starého textilu a jeho ručným spracovaním zachovávame tradičné remeslá. Hlavná aktivita: praktická skúsenosť, výroba, hotový výrobok na pamiatku.
  • Drevorubačský ding – zábavné súťaženie s prvkami folklóru a drevorubačských tradícií (rezanie dreva ručnou pílou, hod kľuchtou, chôdza na chodúľoch, plieskanie bičom).
  • Záhrada starej matere – spoznávanie byliniek pre radosť i pre úžitok spojené s tvorivou dielňou a ochutnávkou čajíka z domácich byliniek
  • Zlatý ošiaľ vo Vydrove – spoznávanie dobrodružstva zlatokopov pri hľadaní pokladu vo Vydrovskej doline, kde najväčšia sopka na Slovensku, Poľana, zanechala drahé kovy a nerasty. Pod vedením inštruktora sa naučíte ryžovať „zlato“ tradičnými zlatokopeckými panvicami.